ABORSYON (takot. kahihiyan. kasalanan.)

25 Nov

By: Eunice Erika S. Garcia

Sa kasalukuyan, kinakaharap ng ating bansa ang lumalaking bilang ng populasyon ng mga Pilipino. Humigit-kumulang labindalawang milyon na ang bilang ng mga Pilipino sa Pilipinas at araw-araw ay nadadagdagan pa ito ayon sa pag-aaral ng National Statistics Office (NSO). Dahil sa dumaraming kaso ng maagang pagbubuntis sa mga kabataang wala pa sa legal na edad, patuloy na bumibigat ang problema ng karamihan sa ating mga kababayan ukol sa paglobo ng populasyon na karaniwang nagiging dahilan hindi lamang ng kahirapan kundi maging ang nadaragdagang kaso sa bansa ng aborsyon.

Ilang dekada nang usapin ang tungkol sa pagpapalegal ng aborsyon sa ating bansa. Hindi ito madali para sa mga Pilipino lalo pa’t tayo ay nasa isang Kristiyanong bansa. Bilang mga kristiyano, nangunguna na ang mga pari at Obispo sa pagtuligsa sa aborsyon dahil sa pagpapahalaga ng relihiyon sa buhay ng tao.

Bakit nga ba kailangan pang magresulta sa aborsyon ang ilang mga kaso ng pagbubuntis? Una na marahil sa mga dahilang ito ay ang maagang pagdadalang-tao ng mga ina. Ganunpama’y may kanya-kanyang dahilan ang mga ito kung bakit nila naiisipan at napagdedesisyunang kitlin ang buhay ng kanilang hindi pa naisisilang na sanggol.

Takot.

Dala marahil ng kapusukan kaya’t humantong ang mga batang ina sa kanilang sitwasyon. Karaniwang rebelde, mapageksperimento at agresibo ang mga kabataan sa kasalukuyan. Ilan ito sa mga nagiging dahilan ng maagang pagbubuntis ng marami. Ngunit kapag humantong na sila sa ganitong sitwasyon, takot na ang namamayani.

Huli na para magsisi. Sa isang iglap ay sinampal na ng tadhana sa kanilang mga mukha ang isang mabigat na responsibilidad na dapat harapin. Hindi ito madali lalo na para sa mura nilang kaisipan. Isang mabilis at epektibong paraan upang takasan ito ay aborsyon.

Kahihiyan.

Sa lipunang ating kinabibilangan, isang malaking kahihiyan hindi lamang sa ina kundi sa kanyang buong pamilya ang magdalang-tao ng wala pa sa wastong gulang. Bagama’t dumarami na ang mga ganitong kaso sa kasalukuyan, ang kaugaliang pagiging konserbatibo sa ating mga Pilipino ay hindi pa rin nawawala. Isang makasalanang babae ang tingin sa babaeng nabuntis habang bata pa siya. Dadalhin niya ang ganitong pagtingin ng kanyang lipunan hanggang kamatayan.

Kasalanan.

Sa ibang pagkakataon nama’y dulot ng masamang pangyayari o pang-aabuso ang dahilan ng pagbubuntis ng batang ina. Paano nga ba matatanggap ng kanyang pamilya at lipunan ang sanggol na bunga ng isang kasalanan? Kakayanin nga ba ng isang batang ina ang makapiling habambuhay ang isang batang paulit-ulit lamang na makapagpapaalala sa kanya ng kanyang malupit na karanasan?

Anu’t ano pa man ang mga kadahilanan, marapat sana nating lahat na alalahanin ang mga turo ng simbahan at paaralan. Ang sanggol na nabuo sa sinapupunan ng isang babae, ito man ay dulot ng pagiging mapusok o ng makamundong kasalanan ay inosente at walang kalaban-laban. Maaaring maging delikado hindi lamang ang buhay ng saggol ngunit maging ang inang gustong magpalaglag. Kung ang desisyong pagaaborsyon ay ginagawa para lamang sa sariling kagustuhan o upang matakpan ang dungis ng kahihiyang idudulot nito, hindi ito sapat upang may isang batang magbuwis ng sariling buhay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: